Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van onze website, dan laat je persoonsgegevens achter. In deze Privacyverklaring wordt omschreven wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden jouw persoonsgegevens verwerkt worden op Hellorider Zakelijk Lease, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor jou relevant kan zijn.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 september 2019.

Hellorider Zakelijk Lease gebruikt jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige, rechtmatige en verantwoorde wijze, in lijn met de toepasselijke nationale en Europese privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

  • wij de verzameling van gegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij goede beveiligingsmaatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen (zo slaan we je gegevens alleen op in beveiligde databases) en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht gegevens verwerken;
  • wij al jouw rechten respecteren om je gegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wie zijn wij?

International Bike Group B.V., gevestigd aan het adres Gyroscoopweg 6 te (1042 AB) Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen door Hellorider Zakelijk Lease zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Hellorider Zakelijk Lease verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken als je gebruikmaakt van onze diensten:

  • Contactgegevens (naam, e-mailadres)
  • Online identifiers en surfgegevens (IP-adres, cookies, surf en klikgedrag)
  • Marketing voorkeuren (of voor direct marketing gebruik is gemaakt van de opt-outmogelijkheid)

 

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Hellorider Zakelijk Lease verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Hellorider Zakelijk Lease analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Hellorider Zakelijk Lease volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 

Communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden

Nieuwsbrief

Heb je aangegeven dat je nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen, dan sturen wij jou nieuwsbrieven waarmee wij jou op de hoogte houden van acties, aanbiedingen en nieuwtjes. Je e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de mailinglijst voor de nieuwsbrief. Hellorider Zakelijk Lease kan je tevens via social media op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten. De nieuwsbrief ontvang je alleen als je hier je toestemming voor hebt gegeven. Je hebt hierbij altijd de mogelijkheid om je af te melden.

Persoonlijke aanbiedingen

Wij streven ernaar om jou producten te tonen die interessant zijn voor jou op basis van, onder andere, informatie tijdens eerdere bezoeken van jou aan onze website. Hellorider Zakelijk Lease en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen daarnaast je surf-, zoek-, en koopgedrag door middel van cookies. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie rondom de cookies die wij gebruiken en hoe je deze kunt uitzetten. Je bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken maar zonder deze gegevens kunnen wij jou geen persoonlijke aanbiedingen aanbieden. Deze aanbiedingen ontvang je alleen als jij hiermee hebt ingestemd.

Klanttevredenheidsonderzoek

We horen graag wat jij vindt van onze dienstverlening. Om inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid over onze dienstverlening, voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit. Hellorider Zakelijk Lease kan jou benaderen voor het meedoen aan een tevredenheidsonderzoek via de contactgegevens die we van jou hebben gekregen. We benaderen je alleen voor een tevredenheidsonderzoek als je hier je toestemming voor hebt gegeven. Je hebt hierbij altijd de mogelijkheid om je af te melden

Testimonials 

Het kan zo zijn dat wij contact met je opnemen voor het afnemen van een testimonial. Bij het plaatsen van jouw testimonial op Hellorider, zullen wij je volledige naam en bedrijf ook tonen op de website. De gegevens kunnen eventueel gebruikt worden voor andere marketing doeleinden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hellorider Zakelijk Lease maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Voor meer informatie, raadpleeg de Cookieverklaring.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hellorider Zakelijk Lease bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna bewaren wij jouw gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hellorider Zakelijk Lease verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de aanvraag van je nieuwe leasecontract. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hellorider Zakelijk Lease blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe kun je jouw privacyrechten uitoefenen?

De AVG geeft je een aantal privacyrechten. Welke privacyrechten dat zijn staat hieronder uitgelegd. Ook leggen we je uit hoe je deze privacyrechten bij ons kunt uitoefenen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Hellorider Zakelijk Lease. Dit kun je onder andere doen via door contact op te nemen via [email protected]. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek.

Recht op dataportabiliteit

Je kunt een verzoek richten aan Hellorider Zakelijk Lease voor ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij Hellorider Zakelijk Lease een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dit verzoek kun je onder andere doen door contact op te nemen via [email protected]. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om ons te verzoeken de gegevensverwerking te beperken wanneer de juistheid van je gegevens wordt geverifieerd, wanneer de verwerking onrechtmatig is maar jij wil dat de gegevens worden beperkt in het gebruik in plaats van gewist, wanneer wij jouw gegevens niet meer nodig hebben maar jij deze gegevens wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer het door jou gemaakte bezwaar wordt beoordeeld. Dit verzoek kun je onder andere doen door contact op te nemen via [email protected]. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een verzoek de verwerking te beperken.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Hellorider Zakelijk Lease je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit verzoek kun je onder andere doen door contact op te nemen via [email protected].

Vaststellen van je identiteit

Houd er rekening mee dat Hellorider Zakelijk Lease om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou bijvoorbeeld vragen om een kopie van je identiteitsbewijs op te sturen. Maak in een dergelijk geval in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hellorider Zakelijk Lease beantwoordt je verzoek binnen 4 weken, tenzij je verzoek dermate complex of veelvuldig is, dan wordt deze termijn met max. 2 maanden verlengd. Hiervan stellen we je dan binnen 1 maand op de hoogte.

Vragen

Voor verdere vragen over het gebruik van deze rechten, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring zijn vermeld. Geef alsjeblieft duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een van je rechten in het kader van de privacywetgeving.

 

Kan jij jouw toestemming intrekken?

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, kun je deze ook weer intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van jouw toestemming alleen mogelijk is voor persoonsgegevens waarvoor je daadwerkelijk toestemming hebt gegeven en dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft. Je toestemming intrekken kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de opt-out optie onderaan onze mails of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Het kan zijn dat de wijze waarop je persoonsgegevens door ons gebruikt worden veranderd, in dat geval passen wij onze Privacyverklaring aan. Wij adviseren daarom om van tijd tot tijd onze Privacyverklaring te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Klachten

Hellorider Zakelijk Lease doet er alles aan om jouw privacy goed te beschermen en correct met jouw persoonsgegevens om te gaan. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan horen wij dat uiteraard graag van je. Indien je er desondanks toch niet samen met ons uitkomt, dan kun je eventueel ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegevens

Postadres
Hellorider Zakelijk Lease
Gyroscoopweg 6
1042 AB Amsterdam
[email protected]